Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden her bir sınıf düzeyinde, o sınıfa giren öğretmen ve velilerin bir araya gelmesini sağlamak amacıyla ortak toplantılar düzenlenmektedir.Akademik Çözüm Ortakları