Eğitimciler Okullarında, her çalışanının ayrı bir değer olduğunun benimsendiği bir insan kaynakları politikası uygulanmaktadır. Eğitimciler Okullarında çalışanlar; eğitimi tüm değerlerin üstünde tutan, teknolojik gelişime ve değişime açık, ekip çalışmasına inanan, mesleğinin etik değerlerine bağlı bireylerdir. Kurumumuzda İnsan Kaynaklarının temel çalışma prepsipleri şunlardır:

Sürekli Gelişim

Kurumumuz, en son teknolojik gelişmeleri izlemekte ve uygulamaktadır. Çalışanlar da değişim ve gelişimin ana unsuru olarak, uygulamalara katkı sağlamakta ve kurum içi eğitimlerde sürekli kendilerini yenilemektedir.

Başarı Ekip İşidir

İyi bir ekip çalışmasının başarı için temel koşul olduğu gerçeğinden hareketle tüm Eğitimciler Okulları çalışanları bireysel olarak değil, ekibin bir parçası olarak faaliyet gösterir.

Sorumluluk Esastır

Çalışanlarımız, işlerine ve işyerlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmenin, Eğitimciler Okulları markasının temel prensibi olduğunun bilinciyle hareket ederler.

Büyük Bir Aileyiz

İşlerine ve işyerine sahip çıkan her çalışan, Eğitimciler ailesinin doğal bir ferdidir. Her bir çalışan, sektöründe sürekli büyümeyi hedefleyen, başarıyı paydaşlarına mal eden Eğitimciler Okullarının parçası olmaktan gurur duyar. Çalışmalarımızı; başarılarımızda üstlendiği görevi zamanında ve doğru olarak yerine getiren çalışanlarımızın büyük katkılarının olduğu gerçeğinin bilinciyle sürdürüyoruz.Akademik Çözüm Ortakları