EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

        Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı "Butik Okul" prensibiyle hizmet veren okulumuzda sınıflar maksimum 20 kişiliktir.

        Her sınıfta akıllı tahtayla eğitim verilmektedir. 

        Saygın, uluslararası eğitim kurumlarının üyesi olmak, hem dünyayı tekip ederek eğitim programımızı zenginleştirmek, hem de kaliteli öğretmen eğitiminin devamını sağlamak açısından kurum tarafından çok önem verilen bir unsurdur. Okulumuz öğrencilerine 4.sınıfın sonuna kadar aynı sınıf öğretmenleri eğitim vermektedir. 4.sınıftan itibaren sınıf öğretmenleri ile birlikte öğrenci başarısının arttırılması amacıyla branş öğretmen ile birlikte derslere girilir.

 

        TEMEL DERSLER


        TÜRKÇE 

        Okulumuzda Türkçe dersleri öğrencilerin okuma - anlama becerilerini geliştirmeyi esas almaktadır. Bununla birlikte sınavlara yönelik dil bilgisi öğretimi de gerekli sınırlamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Türkçe dersinin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla okulumuzda konunun özelliğine göre hazırlanana ders içi etkinlikler, akıllı tahta destekli işleyişler, yazma çalışmaları, ofis dersleri, münazaralar ve geziler başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır. 

 

        MATEMATİK

        Matematik dersinde, öğrencilerimizin bir üst eğitim-öğretim kurumuna hazırlanması ve temel matematik becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda MEB müfredatı gereğince yaş – matematik öğrenme becerilerine uygun olarak derslerimiz işlenmektedir.

        Öğrencinin matematik dersinde başarılı olma becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

        FEN BİLİMLERİ

        Fen Bilimleri dersinde öğrencinin fen ve teknolojinin doğasını anlaması amaçlanır. Fen Bilimleri olarak bilinen  Fizik, Kimya ve Biyoloji Bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi hedeflenir.

 

        SOSYAL BİLGİLER

        Sosyal Bilgiler dersini gören bireyin toplum içerisinde karşılaşacağı sorunlar sırasında kullanması gereken becerileri aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır.

        Kısaca maddeler halinde Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından bahsedersek;

1.  Sosyal Bilgiler dersi kişiye vatandaşlık ile ilgili sorumluluklarını ve görevlerini kazandırır

2.  Türk milletine ve Türk ordusuna karşı olan sevgilerini pekiştirir ve güven duygusu yaratır.

3.  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda kişinin ilerlemesini sağlar, Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini aşılar.

4.  Devletimizin yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ilkleri hakkında kazanımlar sunar.

5.  Türk tarihi ile ilgili bilgiler verir.

6.  Ülkemizin yanı sıra dünya düzeni ile ilgili bilgiler verir.

7.  Demokrasiyi ve demokratik yaşam tarzı ile saygılı yaşam disiplini aşılar.

8.  Toplumda beraber yaşama ile birlikte gelen sorumluluk, yardımlaşma ve doğru karar verme konuları hakkında bilgiler verir.

9.  Kişilerin birbirlerine olan saygılarının ne  anlam ifade ettiğini anlatır ve kişide empati duygusunu yerleştirir.

10. Bilim ve Tekniğin yaşamlarındaki ana ilkeler olması için öğrencilerin çağdaş ve modern yaşama uyumunu sağlar.

 

        YABANCI DİL İNGİLİZCE/ ALMANCA

        Kişisel gelişim dersleri ile bireysel farkındalık yaşayan öğrencilerimiz, etüt çalışmaları ile derslerini pekiştirir, yoğun ve etkin İngilizce ve Almanca öğretimi ile yabancı dil becerilerini geliştirir ve zengin branş dersleri ile akademik yönden en üst seviyeye ulaşırlar.

 

 

UYGULAMALI DERSLER

 

        GÖRSEL SANATLAR

        Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini inceleyen araştıran, duygu ve sevgilerini ifade eden,  olumlu yorumlayan, işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini geliştiren ilkeleri, sonra tabii, kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi olabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini sağlar.

 

        MÜZİK

      Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müziği geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmektir.

        

        BEDEN EĞİTİMİ

      Beden Eğitimi programı; öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler.  Koşular, atlamalar, yürüme, sekme ve sıçramalar, yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları, Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

 Akademik Çözüm Ortakları