Özel Eğitimciler Okulları, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışıyla verdiği nitelikli ve özgün eğitimle öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemektedir. Okul bünyesindeki tüm uygulamalar, constructivist (yapılanmacı) ve çoklu zekâ yaklaşımlarına uygun olarak temellendirilmektedir. Eğitim programları, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış olup, her çocuğun bireysel öğrenme hızını göz önünde bulunduran bir anlayışla uygulamaya aktarılır. Bilimsel gelişmeler ışığında öğrencilerin, eğlenerek öğrenmesi, aktif ve yaparak-yaşayarak öğrenmesinin önemine inanan tüm eğitim kadrosu, sınıf içi etkinliklerin tamamını buna göre şekillendirmektedir. Özel Eğitimciler Okulları, insani değerleri, eğitim birimlerini ve ulusal gerçekleri sentezleyen bir eğitim vizyonuyla hizmet vermekte ve böylece çocukların gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunmaktadır.

 

 

 

        

 

 Akademik Çözüm Ortakları