ÖZGÜVEN OKUL ÖNCESİNDE BAŞLAR!

        Bireysel farkındalığın okul öncesi eğitim ile başladığına inanan Eğitimciler Okulları, bu kademede sunulan nitelikli eğitime özel önem vermektedir. Bilgi çağını yaşayan bir kuşağın farkında olarak, bireysel gelişimi destekleyen, duygusal ve fiziksel yönde en üst düzeyde gelişmeyi amaçlayan eğitim sistemimiz, öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren, yabancı dil eğitimi de alarak donanımlı yetişmelerini sağlamaktadır.

Problem çözme becerilerini geliştiren, yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini arttıran özgün eğitim programımız, çoklu zeka kuramına dayalı olarak yürütülmektedir.

Anasınıfımızda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanırken; programın öngördüğü  beş temel gelişim alanı yabancı dil eğitimi ile desteklenmektedir. Milli Eğitim Programının gelişim alanları şöyledir:

 

 

  ÖĞRETİM AKTİVİTELERİ

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Çocuklarımıza Türkçeyi doğru ve etkin öğretmek için onların mümkün olduğunca çok kelimeyle tanışmalarını sağlıyoruz. Türkçeyi doğru kullanma becerileri ile birlikte kendini ifade etme becerileri ve özgüvenlerini geliştirmeyi de hedefliyoruz.

Türkçe Dil Etkinliği Aktivitelerimiz

·         Şiir- Eğitici Şarkı

·         Tekerlemeler

·         Parmak Oyunları

·         Bilmeceler

·         Hikaye Anlatma, Oluşturma

·         Yarım Hikayeyi Tamamlama

·         Duygu Kartları

 

İNGİLİZCE-ALMANCA
 

·         Yaş grupları ve gelişme becerileri dikkate alınarak, öğrencilere temel düzeyde Almanca iletişim kurma becerisi kazandırılır. Yabancı dili severek öğrenebilmesi için, zengin materyaller ile desteklenmiş çeşitli etkinlik ve projeler geliştirilip uygulanır.

 

·         Anasınıfında İngilizce dil öğretimi bu yaş grubundaki öğrencilerin öğrenme stilleri, dikkat süreleri ve ilgi alanları göz önüne alınarak oyun, şarkı, tekerleme, öykü anlatımı, drama yoluyla eğlenirken öğrenme amaçlı gerçekleştirilir. Bu seviyedeki dil eğitimimiz öğrencilerin metin ve resim arasında bağlantı kurabilmelerini, İngilizce kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve sıklıkla kullanılan anahtar kelimelerle tanışmalarını sağlamaktadır. Çocuklarımız yabancı dili şarkı, flash cards, kuklalar, dijital ortama dayalı oyunlar, akıllı tahta destekli yöntemlere dayalı etkinliklerle yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

 

 

EĞİTİM AKTİVİTELERİ

 

Ø  Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

 

·         İlkokula hazırlık

·         Taşırmadan boyama

·         Çizgi çalışmaları

·         Noktaları birleştirerek şekil oluşturma

 

Ø  Bilişsel Etkinlikler

Bilişsel etkinliklerin ana malzemesi kitaptır. Yaş gruplarına uygun kitaplarla öğrencilerimizin

·         Renkleri ayırt etme

·         Geometrik şekilleri tanıma

·         Etkinliğe odaklanma

·         Farklılıkları ve aynılıkları karşılaştırma

·         Kavrama konularında becerilerini geliştiriyoruz.

 

Ø  Sanat Etkinlikleri

Sanat Etkinliklerinde, çocukların küçük kas becerileri, estetik ve duyu gelişimi ile yaratıcılıklarının gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapılır. Temalarımıza ve proje konularına uygun olarak sanat etkinlikleri gerçekleştirilir.

·         Yırtma- yapıştırma, kesme, artık malzemeleri kullanma, yuvarlama, oyun hamuruyla oynama çalışmalarını uygulatıp öğrencilerimizin el- göz koordinasyonunu, küçük psikomotor gelişimlerini ve yaratıcılık düzeylerini geliştiriyoruz.

 

Ø  Oyun Etkinlikleri

Her çocuk oyunla öğrenir. Öğrenme merkezi olarak belirlediğimiz alanlarda, çocuğun kendisinin hazırladığı çalışmaları sonuçlandırmasını ve yaptığı çalışmayı değerlendirerek öğrenmesini sağlıyoruz.

 

Ø  Drama Etkinlikleri

Drama dersleri ile çocuklarımızın yaratıcılıklarını ortaya çıkararak düzgün konuşma, ses, sözcük, hareket ve mimiklerle kendilerini ifade etme becerisi kazanımlarını sağlıyor ve öğrencilerimizin özgüven gelişimlerini destekliyoruz.

 

Ø  Bireysel ve Sosyal Gelişim Etkinlikleri

Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle bireysel ve sosyal alanlarda da geliştiriyoruz. Anasınıfı çocuklarını bireysel ve sosyal yönden geliştirmek, onların gelecekteki başarılarının temel taşlarını oluşturur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmalarla öğrencilerimize

·         Müzik eğitimi ile seslerini doğru kullanmayı,

·         Görsel sanatlar ile kendilerini resim yoluyla ifade etmeyi,

·         Beden eğitimi dersleri ile vücutlarını eşgüdümlü kullanmayı,

·         Satranç dersi ile düşünme, tasarlama ve strateji uygulama becerilerini,

·         Halk oyunları ve modern dans eğitimi ile bedensel ve estetik becerilerini geliştiriyoruz.

ÖZEL ETKİNLİK GÜNLERİ

Ø  Kitap Günü

 

Öğrencilerimizin seçerek getirdikleri kitaplar incelenir ve seçilen kitap öğretmenleri tarafından okunur.

 

Ø  Puzzle- Oyuncak Günü

 

Öğrencilerimizin paylaşma ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla haftada bir gün “oyuncak ve puzzle günü” düzenliyoruz.

 

Ø  Velilerimize Geri Bildirim

 

Okul öncesi eğitimde öğrenci gelişiminin izlenebilmesi için geri bildirimin öneminin farkındayız. Rehberlik ve Danışmanlık Birimi ve sınıf öğretmenlerimizin, öğrencinin gelişimini izlemek amacıyla yaptığı çalışmaları düzenli aralıklarla bireysel görüşme yaparak velilerimizle paylaşıyoruz.Akademik Çözüm Ortakları