YARDIMSEVER KAĞIT PROJESİ

Yardımsever Kağıtlar
 

Proje Amacı:

Okulumuzda atık kağıt toplama kampanyası düzenleyerek  elde edilen gelir ile down sendromlu çocukların, özgüven duygularının geliştirilmesi  , sosyalleşmesi , topluma kazandırılması için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu   (SHÇEK ) bünyesinde faaliyet gösteren Down Cafe’yi  ziyaret ederek  down sendromlu çocukların gelişimine yardımcı olmak ve onları anlamaya çalışmak.

Giriş: 

 

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasayal işlemlerden geçirilip  ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar  üretime katılmasına geridönüşüm denir.Geri dönüşümde amaç doğal kaynakların lüzumsuz kullanımını önlemek ve çöp miktarının azaltılmasını sağlamaktır. Doğal  kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır. Doğal kaynakların en önemlilerinden birisi de ormanlarımızdır. Insanların bilinçsiz kağıt  tüketimi ve duyarsızlığı sonucu, ülkemizdeki ormanlar gün geçtikçe azalmıştır. Yok edilen orman alanlarının yerlerini çöller, çorak, bozkır araziler almıştır. Bu hem insan sağlığına, hem de ülke ekonomisine büyük zararlar vermiştir.

 

Atık kağıtların geri dönüştrülmesi alanında yapılan çalışmalarda 1 ton kullanılmış kağıdın geridönüştürülmesi ve kağıt üretiminde geri kullanılması ile  ;

Bu durumu farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile başdebilmek için atık kağıtların  geri dönüştürülmesi  ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.

 

Eğitimciler Koleji Öğrencileri olarak bizlerde Yardımsever Kağıtlar isimli projemizi oluşturduk. Peki Down Sendromu ve Down Cafe  nedir?

 

Down sendromu, insanlarda bulunan genetik yapıdaki düzensizlik sonucunda, 21. kromozom çiftinde bir fazla kromozom bulunması sebebiyle yaşanan bir durumdur. Yani 46 kromozom olması gerekirken, 47 kromozoma sahip olmak bu durumun yaşanmasına sebep olmaktadır. Down Sendrom'lubireylerde görülen bazı fiziksel özellikler çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olması ve zihinsel geriliktir.Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir.

Down Cafe ; down sendromlu çocukların, özgüven duygularının geliştirilmesi  , sosyalleşmesi , topluma kazandırılması için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu   (SHÇEK ) bünyesinde faaliyet gösteren Down Sendromlu birelyerin çalıştığı cafedir.

 

Yardımsever Kağıtlar projesi  hedefleri :

 

 1. Okulumuzun atık  kutularında biriken kullanılmış kağıtların  geri dönüşüme katılmasını sağlayarak ağaçlarımızın yok olmasını engellemek.

 

 1. Okulumuz öğrencileri ile kağıt toplama kampanyası düzenlemek ve atık kağıtları geridönüşüm ile üretime katmak

 

 1. Atık kağıtlardan elde edilen gelir ile Şişli’de bulunan ve Down Sendromlu çocukların hayata atılmaları, sosyalleşmeleri, yaşam becerilerini kazanmaları ve topluma entegre edilmeleri için çalışan Down Cafe’yi ziyaret ederek Down Sendromlu çocukların gelişimine katkıda bulunmak.Projeden elde edilen gelir ile bu kafede satılan Down Sendrom’lu çocukların hazırlamış olduğu  ürünlerden alarak maddi olarak da çalışan çocuklara yardımda bulunmak.

 

 1. İlk ve ortaokul öğrencilerine  yardımlaşma duygularını aşılamak

 

 1. İlk ve Orta Okul öğrencilerini Down Sendromu hakkında bilinçlendirmek.

 

Proje Uygulama Basamakları :

 

 1. Geri dönüşüm ve atıklar konulu seminer düzenlenerek bu konuda okulumuz öğrencilerin bilinçlendirilmesi.
   
 2. Okulumuzda  10-03-2014 ile 01.05.2014 tarihleri arasında atık kağıt  toplama kampanyasının düzenlenerek  toplanan atık kağıtların okul idaresinin göstereceği bir okul bölümünde toplanması.

 

 1. Her sınıfa ait bir atık kağıt  toplama çuvalının okul deposunda bulunduğunun duyurulması.

 

 1. Kampanya sona erdiğinde toplanan atık kağıtların anlaşma yapılan atık kağıt toplama merkezi araçları tarafından okuldan alınması ve her sınıfın atık toplama çuvallarının ayrı ayrı tartılarak en çok atık kağıt toplayan sınıfın belirlenmesi.

 

 1. En çok atık kağıt toplayan sınıf ile Down Cafe’nin ziyaret edilmesi ve down kafede yemek yenilmesi.Kalan para ile Down Sendrom’lu Çocukların hazırladığı ürünlerden alarak onlara maddi yardım sağlanması.

 

 1. Down Cafe’den alınan ürünlerin en çok kağıt toplayan öğrencilerin sınıfında sergilenmesi.

.

 1. Gezi sonrası öğrencilerin kazandıkları  duygu ve düşüncelerin okullarındaki öğrenci arkadaşları ile paylaşılması.


Akademik Çözüm Ortakları