EKO OKULLAR PROJESİ

Proje, çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program olarak yürütülmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla öğrencilerimiz, hem çevresel konularda bilgi ediniyorlar hem de ailelerini yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol almaktadırlar. Eko Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken öğrenci katılımıdır. Program dahilinde yapılan çalışmalar ve çevre eğitimiyle uluslararası düzeyde tanınan çevreye duyarlı okulu simgeleyen Yeşil Bayrak ödülü, öğrencilerimize yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandıracaktır.


Akademik Çözüm Ortakları