REHBERLİK SERVİSİ

Sevgili Velilerimiz,

              Bir çocuğun dünyasını tanımak şüphesiz ki yeryüzüne düşen milyonlarca yağmur damlasını kucaklamak gibidir. Sınırsız ve temizdir. Çocuklar yağmurun ardından göz kırpan gökkuşağı gibi farklı renkleri ve deneyimleri içlerinde barındırırlar.

               Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bir süreçtir. Bu süreçte ’Her çocuk tek ve özeldir’’ bilincinden yola çıkarak öğrencilerimizin gelişim dönemlerinin özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onları desteklemek temel amacımızdır. Etik kurallar ve ilkelere bağlı kalarak öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini bir bütün olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız çalışmalar öğrencilerimizin kendini tanıması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi, bulunduğu çevreye uyum sağlaması, problemlere çözüm üretebilmesi, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması, kendine güven duygusunu geliştirmesi, ulusal ve kültürel değerler sistemini oluşturması ve sosyal ilişkilerinde iletişim becerileri kazanmasına katkı sağlamak üzerine olacaktır. Öğrencilerimize özgüven geliştirici çalışmalarda bulunmak, insan ilişkilerinde başarılı olmalarını sağlamak, kendini ifade edebilme ve iletişim becerilerini kazanmasına yardımcı olmak yapacak olduğumuz çalışmaların temel taşlarını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra veli, öğretmen ve öğrenci bağının kurulması ve geliştirilmesi hedefimizdir.

Bizler Eğitimciler Okulları Rehberlik Birimi olarak öğrencimizin eğitim – öğretim sürecinde, öğretmen – öğrenci- veli üçgeninin bir parçası olmaktan mutluluk duyacağız.

Sağlıklı, huzurlu, başarılı ve işbirliği içinde bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

            Rehberlik Servisi


Akademik Çözüm Ortakları